Dotacja na otwarcie działalności gospodarczej

Projekt „Czas na przedsiębiorczość – dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarcząnr: RPLU.09.03.00-06-0020/21 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie w partnerstwie z  Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości
i Administracji  w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9  Rynek pracy, Działanie 9.3. Rozwój przedsiębiorczości

w ramach projektu oferujemy:

  • wsparcie szkoleniowe w zakresie: ABC Przedsiębiorczości, pisania  biznesplanu i zarządzania w czasach pandemii (kryzysu)
    łącznie dla 70 osób
  • dotacje na założenie działalności gospodarczej dla 63 osób w wysokości 23 050 zł
  • finansowe wsparcie pomostowe dla 63 osób w maksymalnej wysokości 2000 zł/miesiąc udzielane  przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

Zapraszamy do udziału:

osoby, które ukończyły 30. rok życia i są mieszkańcami województwa lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy

 

Z uwagi na kończącą się ilość miejsc w Projekcie zapraszamy do kontaktu telefonicznego.