Aktualności

Szanowni Państwo, Uczestnicy Projektu (osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach II naboru)

Ogłaszamy nabór biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe . Formularze dostępne są na naszej stronie w zakładce poświęconej wsparciu finansowemu. 

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów wraz z załącznikami (2 egzemplarze papierowe) rozpoczynamy w dniu 4 sierpnia o godz. 9:00 kończymy 8 sierpnia o godz. 15:00.  Dokumenty należy składać w wyznaczonym terminie i godzinach do Biura Projektu – Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie, ul. Dolna 3 Maja 8/9. 

Biuro Projektu czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00.

Lista rankingowa z II naboru uczestników zakwalifikowanych do udziału w  projekcie:

L.P.Nadany nr identyfikacyjnyŁączna liczba punktów
1CNP/5463
2CNP/9362,5
3CNP/3759,5
4CNP/5359,5
5CNP/8259
6CNP/5758
7CNP/4356,5
8CNP/8956,5
9CNP/7056
10CNP/7456
11CNP/4955
12CNP/7554
13CNP/6654
14CNP/8154
15CNP/3853,5
16CNP/4453
17CNP/6253
18CNP/7152,5
19CNP/8852,5
20CNP/3952
21CNP/8649
22CNP/8748,5
23CNP/4048,5
24CNP/7747,5
25CNP/4746
26CNP/5145,5
27CNP/9245
28CNP/4145
29CNP/7845
30CNP/9145
31CNP/8345
32CNP/7644
33CNP/5543,5
34CNP/6943,5
35CNP/5043
36CNP/4641,5
37CNP/7241
38CNP/6541
39CNP/5941
40CNP/9040,5
41CNP/6340,5
42CNP/7940
lista rezerwowa
1CNP/8038,5
 

Lista osób, które NIE zostały zakwalifikowane:

lp.nadany nr identyfikacyjny
1CNP/42
2CNP/48
3CNP/56
4CNP/60
5CNP/61
6CNP/64
7CNP/84
8CNP/67
9CNP/36
10CNP/45
11CNP/58
12CNP/68
13CNP/73

Szanowni Państwo, Uczestnicy Projektu (osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach I naboru)

Ogłaszamy nabór biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe . Formularze dostępne są na naszej stronie w zakładce poświęconej wsparciu finansowemu. 

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów wraz z załącznikami rozpoczynamy w dniu 21 lipca o godz. 9:00 kończymy 25 lipca o godz. 15:00.  Dokumenty należy składać w wyznaczonym terminie i godzinach do Biura Projektu – Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie, ul. Dolna 3 Maja 8/9. 

Biuro Projektu czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00.

UWAGA!

II runda rekrutacji zostaje przedłużona do 8 lipca br. włącznie (piątek).

Dokumenty w opisanej kopercie biuro projektu przyjmuje wyłącznie  godzinach 09:00-15:00.

Rekrutujemy tylko osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

Wyniki I naboru uczestników projektu:

Lista rankingowa z I naboru uczestników zakwalifikowanych do udziału w  projekcie
lp. nadany numer identyfikacyjny łączna liczba punktów
1 CNP/26 62,5
2 CNP/9 61,5
3 CNP/34 61
4 CNP/17 61
5 CNP/1 60
6 CNP/3 59,5
7 CNP/4 58
8 CNP/2 58
9 CNP/7 56
10 CNP/10 56
11 CNP/32 56
12 CNP/33 55,5
13 CNP/31 53,5
14 CNP/21 53,5
15 CNP/19 52
16 CNP/20 49,5
17 CNP/24 49,5
18 CNP/8 49
19 CNP/35 47,5
20 CNP/5 46
21 CNP/30 42
22 CNP/18 42
23 CNP/16 41
24 CNP/14 40,5
25 CNP/25 40
26 CNP/11 39,5
27 CNP/23 39
28 CNP/15 37
29 CNP/12 36
     
  lista osób, które nie zostały zakwalifikowane
lp. nr identyfikacyjny
1 CNP/6
2 CNP/13
3 CNP/22
4 CNP/27
5 CNP/28
6 CNP/29

UWAGA!

II runda rekrutacji zostaje przedłużona do 6 lipca br. włącznie.

Dokumenty w opisanej kopercie biuro projektu przyjmuje wyłącznie  godzinach 09:00-15:00.

Rekrutujemy tylko osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

Pierwszy nabór został zamknięty. Uruchamiamy nabór II od dnia 21 czerwca 2022 r.

Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Dokumenty -w zamkniętej i oznaczonej kopercie (imię, nazwisko, numer telefonu nazwa projektu) muszą zawierać:

  1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu)
  2. zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieprowadzeniu działalności gospodarczej przez ostatnie 12 m-cy.
  3. oświadczenie o nieuczestniczeniu w innych projektach (załącznik nr 8)
  4. pozostałe dokumenty dotyczące indywidualnego statusu kandydata (np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z urzędu pracy) itp.

UWAGA: rejestrowane będą tylko dokumenty kompletne!

Wybór zmiany